wtorek. wrz. 28th, 2021

Turniej dla Funduszu Natalii Partyki

3 min read

REGULAMIN TURNIEJU

DLA FUNDACJI NATALII PARTYKI

CEL:

 1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
 2. Promocja idei Fundacji Natalii Partyki w wspieraniu stypendiów dla sportowców.
 3. Promocja Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby.
 4. Umożliwienie zawodnikom i pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
 5. Integracja dzieci, młodzieży, i dorosłych.
 6. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR

Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa
e-mail: pzts@pzts.pl
NIP: 526-16-73-373

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 12 lipca 2020, godz. 11:00

Miejsce: Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

Zapisy do turnieju do 11 lipca, telefoniczne na numer 721-590-050 oraz na e-mail: dariusz.wycichowski@pzts.pl

SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY

W rozgrywkach zawodnicy podzieleni są na: grupa OPEN, KOBIETY, WETERANI (powyżej 45 roku życia), DZIECI (do 16 roku życia)

 • W turnieju może brać udział każdy chętny.
 • Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
 • Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wg regulaminu PZTS.
 • Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów.
 • Mecze sędziują sędziowie oraz zawodnicy przez nich wyznaczeni.
 • Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.
 • Uczestnicy są dzieleni do grup maksymalnie 9 osobowych. W grupach następują gry każdy z każdym.
 • Dalsza część turnieju jest zależna od ilości uczestników. Sędzia turnieju decyduje czy rozgrywane będą następne grupy lub system pucharowy. W przypadku rozgrywania grup uczestnicy zajmujący 1 miejsce grają w grupie A, zawodnicy z drugą lokatą w grupie B i tak do 6 miejsca w grupie F.

LOSOWANIE

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu turnieju. Zawodnicy będą rozstawieni wg punktów rankingowych PZTS oraz klasyfikacji z ostatniego OPEN PZTS. Osoby nie biorące udziału prędzej w turnieju będą losowane.

NAGRODY

Pierwsze trzy miejsca z każdej grupy otrzymają nagrody rzeczowe.

WPISOWE

Wpisowe za turniej wynosi 30zł dla grupy OPEN, 20zł dla grup KOBIETY i WETERANI oraz 15zł dla grupy DZIECI. Wpisowe uiszcza się u organizatora do godz. 9:30 przed rozpoczęciem turnieju. Cały zysk z turnieju zostanie przekazany na rzecz Fundacji Natalii Partyki.

COVID-19

Przestrzegamy ogólnie przyjętego dystansowania społecznego oraz wytycznych Ministerstwa Związanych z COVID-19. Jest to impreza która się zalicza do maksymalnie 150 uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy /bez białych koszulek/.
 2. Gramy piłkami Tibhar 3*
 3. Zawodnicy muszą posiadać swój sprzęt do gry.
 4. Każdy uczestnik zapisując się do turnieju wyraża zgodę na używanie swojego wizerunku do dalszej promocji wydarzenia. Osoby które sobie tego nie życzą są proszone o zgłoszenie do organizatora przed turniejem.
 5. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
 6. Uczestnicy turnieju są zobowiązaniu do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *