wtorek. wrz. 28th, 2021

Turniej deblowy

3 min read

REGULAMIN TURNIEJÓW
DEBLOWYCH TENISA STOŁOWEGO

CEL:

 1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
 2. Promocja Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby.
 3. Umożliwienie zawodnikom i pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
 4. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR

Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa

Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby
ul. Meissnera 3
80-462 Gdańsk

e-mail: pzts@pzts.pl
NIP: 526-16-73-373

SPONSOR SPRZĘTOWY

PATRON MEDIALNY

TERMIN I MIEJSCE

Termin: 29 sierpnia 2020, godzina 16:00

Miejsce: Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby,
ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

Zapisy do turnieju do 28 sierpnia, telefoniczne na numer 721-590-050 lub na e-mail: dariusz.wycichowski@pzts.pl

SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY

W rozgrywkach zawodnicy grają w grupach OPEN, KOBIETY, AMATOR

 • W turnieju może brać udział każdy chętny.
 • Do grupy Amator mogą się zapisać jedynie zawodnicy nie grający w rozgrywkach ligowych w poprzednim sezonie.
 • Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.
 • Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wg regulaminu PZTS.
 • Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów.
 • Mecze sędziują zawodnicy biorący udział w turnieju wyznaczeni przez sędziego głównego (sędziowanie koleżeńskie).
 • Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzygają sędziowie turnieju.
 • Uczestnicy są dzieleni do grup maksymalnie 6 par w grupie. W grupach następują gry każdy z każdym.
 • Dalsza część turnieju jest zależna od ilości uczestników. Sędzia turnieju decyduje czy rozgrywane będą następne grupy lub system pucharowy. W przypadku rozgrywania grup uczestnicy zajmujący 1 miejsce grają w grupie A, zawodnicy z drugą lokatą w grupie B i tak do 6 miejsca w grupie F.

LOSOWANIE

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu turnieju. Losowanie par nastąpi w dniu turnieju.

NAGRODY

Pierwsze trzy miejsca grupy OPEN otrzymają nagrody finansowe (1 miejsce – 25% wpisowych, 2 miejsce – 15% wpisowych, 3 miejsce – 10% wpisowych). Pierwsze miejsce z grup KOBIETY i AMATORZY otrzymają nagrody rzeczowe.

WPISOWE

Wpisowe za turniej wynosi 50 zł od pary.

COVID-19

Przestrzegamy ogólnie przyjętego dystansowania społecznego oraz wytycznych Ministerstwa Związanych z COVID-19. Jest to impreza która się zalicza do maksymalnie 150 uczestników w jednym momencie na hali.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy /bez białych koszulek/.
 2. Gramy piłkami Tibhar 3*
 3. Zawodnicy muszą posiadać swój sprzęt do gry.
 4. Każdy uczestnik zapisując się do turnieju wyraża zgodę na używanie swojego wizerunku do dalszej promocji wydarzenia. Osoby które sobie tego nie życzą są proszone o zgłoszenie do organizatora przed turniejem.
 5. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
 6. Uczestnicy turnieju są zobowiązaniu do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do praw autorskich zdjęć i materiałów filmowych wykonanych podczas turnieju na cele promocji następnych eventów. Jeżeli ktoś nie wyraża zgody na udzielanie swojego wizerunku musi zgłosić to do organizatora przed turniejem.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Osoby niepełnoletnie musza posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *